Het Milieu

De fluisterboot rukt op in Nederland. Steeds meer natuurliefhebbers genieten liever in een stille, schone boot, maar ook de beroepsvaart maakt steeds meer gebruik van elektrisch aangedreven boten. In veel steden varen elektrische rondvaartboten, pontjes worden vaker elektrisch aangedreven en voor vogelobservatie en beverbewaking patrouilleert Staatsbosbeheer in een fluisterboot.

Ook in zeilboten doet de elektromotor opgang. Veel zeilliefhebbers balen van de altijd stinkende motor. Om windstilte te overbruggen, lijkt de elektromotor een schoon alternatief. Als de watersporter tijdens het zeilen de schroef laat draaien, kan en passant de accu worden opgeladen.

Elektrische aandrijving biedt voordeel: geen olielozingen, geen met olie verontreinigd lekwater en geen liters antivries die in het voorjaar dikwijls het water in worden gepompt. Bovendien zijn fluisterboten niet alleen stil en schoon, maar ook wat prestaties betreft doen ze niet langer onder voor dieselmotoren.

De verontreiniging en het energieverbruik van de Nederlandse pleziervaart komen ongeveer overeen met een procent van de emissies van het wegverkeer. Dat lijkt gering, maar het is evenveel als het bromfietsen- en motorenpark.

Ook wat betreft de luchtverontreiniging scoort de elektroboot beter: minder zwavel, stikstofoxyden, roet, koolmonoxyde en vluchtige organische stoffen zoals benzeen.

Een fluisterboot is tot tien decibel stiller. Dit terwijl een verhoging van drie decibel al een verdubbeling van geluidsintensiteit inhoudt. Inwoners van Giethoorn en bewoners van de Amsterdamse grachten zijn dan ook maar wat blij met de opmars van de fluisterboten. Zij kregen voorheen de hele dag pruttelende dieseltjes langs de deur.